Schandblok

Deze ben je vast vroeger wel eens tegengekomen tijdens de geschiedenis les. In de middeleeuwen werden schandblokken/palen gebruikt om b.v.mensen die zich schuldig maakten aan overspel te straffen. De veroordeelde werd voor een bepaalde tijd - verschillend van enige uren tot dagen - met de voeten of met de handen en het hoofd in een blok of bord gestoten. De schandpaal stond op een plek waar veel mensen bij elkaar kwamen, bijvoorbeeld de markt. In de praktijk betekende deze straf dat men was overgeleverd aan de mensen: De gestrafte werd gehoond, uitgejouwd en op allerlei manieren belachelijk gemaakt. Vooral in kleine dorpen met een hechte gemeenschap zal een schandblok ook echt een schande zijn geweest om in te staan!

Na dit gelezen te hebben snap je vast wel waarom het schandblok ook binnen de BDSM gebruikt word.