BDSM info medisch

Op deze pagina vindt je verwijzingen naar "medische" onderwerpen waar je mee te maken kan krijgen en die misschien wel wat speciale aandacht vereisen als je aan BDSM doet.